Selectiereglement

Voor reguliere trainingen geldt het selectie reglement.

In dit reglement worden de regels en richtlijnen besproken waar TIGA naar streeft. Hoewel het selectiereglement leidend is, kan het zo zijn dat er omstandigheden zijn die vragen om een alternatieve aanpak. In dat geval vindt overleg plaats tussen de trainer en het bestuur, alvorens er beslissingen over worden genomen.

Van ouders wordt verwacht dat het selectie reglement wordt doorgenomen met de turnster.

Selectie reglement 2022