Vertrouwenscontactpersoon


Marjan de Boer
Mail: vertrouwenscontactpersoon@tigaleek.nl
Telefoon: 06-53235489

Wanneer naar de VCP?
Een VCP is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag, klacht of vermoeden heeft over – of te maken heeft met – grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Het is belangrijk om zaken bespreekbaar te maken, zowel voor jezelf als voor de vereniging en om erger te voorkomen. Dit kan binnen de vereniging bij het bestuur of de trainers. Lukt dit niet, wil of durf je dit niet, dan kan iedereen – sporters, ouders, trainers, vrijwilligers, toeschouwers, bestuursleden – contact zoeken met de VCP.

Hoe verloopt het contact met de VCP?
Het eerste contact met de VCP kan via de mail, telefonisch of via What’s App. Tijdens het eerste contact bespreken we in grote lijnen de aanleiding en maken we indien gewenst vervolgafspraken. Hierbij is de wens van degene die het contact opneemt leidend. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, tenzij er meldingen binnenkomen die strafrechtelijk van aard zijn of waar er een actueel gevaar is voor iemand.

Samen bekijken we wat er nodig is, of er vervolgstappen wenselijk zijn en welke dat zouden kunnen zijn.

De VCP lost zelf de vraag of melding niet op, maar weet welke wegen er bewandeld kunnen worden om tot een oplossing te komen en kan waar nodig advies, ondersteuning of hulp bieden of regelen. Maar alleen praten en je hart luchten mag natuurlijk ook.

Van het contact wordt door de VCP een rapportageformulier ingevuld. Dit kan anoniem en is altijd in overleg met de persoon die contact zocht. Het bijhouden van de (anonieme) meldingen is nodig om goed zicht te houden op wat er speelt binnen de vereniging.