Contributie

Junioren

 • Voor de jeugdleden geldt voor iedereen hetzelfde uurtarief.
 • Onderstaande tarieven zijn dus van toepassing voor peutergym, kleutergym, basisturnen, turnen plus, preselectie en selectie.
 • Dit tarief is inclusief de afdracht aan de KNGU. Per kwartaal draagt TIGA voor leden tot en met 15
  jaar €5,80 euro af en voor leden vanaf 16 jaar, €7,15 euro per kwartaal.
 • In de zomermaanden kennen wij een contributiestop van 2 maanden. Dat betekent dat er dus
  geen twaalf keer, maar tien keer per jaar contributie wordt geïncasseerd.
 • Sinds het seizoen 2021-2022 wordt samen met de maandelijkse contributie, €2,00 euro per maand
  geïncasseerd voor de kosten voor het administratiekantoor. Kinderen van bestuursleden en
  juryleden zijn vrijgesteld van deze bijdrage.
 • Voor nieuwe leden wordt op de eerste nota eenmalig €3,50 euro inschrijfkosten in rekening
  gebracht.
Uren training Contributie per maandContributie per jaar
1 € 14,45 € 144,50
2 € 28,85 € 288,50
3 € 43,30 € 433,00
4 € 57,70 € 577,00
5 € 72,15 € 721,50
6 € 86,60 € 866,00
6,5 € 93,80 € 938,00
7 € 101,00 € 1010,00
8 € 115,55 € 1155,50
8,5 € 122,70 € 1227,00
9 € 129,90 € 1299,00
10 € 144,50 € 1445,00

Senioren

 • Voor de senioren geldt voor iedereen hetzelfde uurtarief.
 • Onderstaande tarieven zijn dus van toepassing voor seniorengym/GALM en steps.
 • Dit tarief is inclusief de afdracht aan de KNGU. Per kwartaal draagt TIGA voor leden vanaf 16 jaar
  €7,15 euro per kwartaal af aan de KNGU.
 • In de zomermaanden kennen wij een contributiestop van 2 maanden. Dat betekent dat er dus
  geen twaalf keer, maar tien keer per jaar contributie wordt geïncasseerd.
 • Sinds het seizoen 2021-2022 wordt samen met de maandelijkse contributie, €2,00 euro per maand
  geïncasseerd voor de kosten voor het administratiekantoor. Bestuursleden en juryleden zijn
  vrijgesteld van deze bijdrage.
 • Voor nieuwe leden wordt op de eerste nota eenmalig €3,50 euro inschrijfkosten in rekening
  gebracht.
Uren training Contributie per maandContributie per jaar
1 € 21,00 € 210,00
2 € 42,00 € 420,00