Contributie

Tarieven ingaande per 01-01-2023

Junioren

  • Voor de jeugdleden geldt voor iedereen hetzelfde uurtarief.
  • Onderstaande tarieven zijn dus van toepassing voor peutergym, kleutergym, basisturnen, turnen plus, preselectie en selectie.
  • In de zomermaanden kennen wij een contributiestop van 2 maanden. Dat betekent dat er dus geen twaalf keer, maar tien keer per jaar contributie wordt geïncasseerd.
  • Ingaande 1 januari 2023 wordt samen met de maandelijkse contributie, 3,00 per maand per lid geïncasseerd. Deze ‘lidmaatschapskosten’ zijn ter dekking van een groot deel van  de kosten voor ons administratiekantoor en de bondsafdracht. Per kwartaal draagt TIGA voor leden tot en met 15 jaar 5,95 af en voor leden vanaf 16 jaar, 7,30 per kwartaal. De eerdere opslag van 2,00 euro per maand komt hiermee te vervallen.
  • Voor nieuwe leden wordt op de eerste nota eenmalig 3,50 inschrijfkosten in rekening gebracht.
Uren training Contributie per maandContributie per jaar
1 € 15,45 € 154,50
2 € 30,90 € 309,00
3 € 46,35 € 463,50
4 € 61,80 € 618,00
5 € 77,25 € 772,50
6 € 92,70 € 927,00
6,5 € 100,43 € 1004,30
7 € 108,15 € 1081,50
8 € 123,60 € 1236,00
8,5 € 131,33 € 1313,30
9 € 139,05 € 1390,50
10 € 154,50 € 1545,00

Senioren

  • Voor de senioren geldt voor iedereen hetzelfde uurtarief.
  • Onderstaande tarieven zijn dus van toepassing voor seniorengym/GALM, steps en de volwassen turngroep.
  • In de zomermaanden kennen wij een contributiestop van 2 maanden. Dat betekent dat er dus geen twaalf keer, maar tien keer per jaar contributie wordt geïncasseerd.
  • Ingaande 1 januari 2023 wordt samen met de maandelijkse contributie, 3,00 per maand per lid geïncasseerd. Deze ‘lidmaatschapskosten’ zijn ter dekking van een groot deel van de kosten voor ons administratiekantoor en de bondsafdracht. Per kwartaal draagt TIGA voor leden vanaf 16 jaar 7,30 per kwartaal af aan de KNGU. De eerdere opslag van 2,00 euro per maand komt hiermee te vervallen.
  • Voor nieuwe leden wordt op de eerste nota eenmalig 3,50 inschrijfkosten in rekening gebracht.
Uren training Contributie per maandContributie per jaar
1 € 22,00 € 220,00
1,5 € 33,00 € 330,00
2 € 44,00 € 440,00