Kleutergym

Spelen & bewegen

Kleuters vinden het heerlijk om te klimmen en te klauteren, te hollen op de bank te rollen of te springen. Spelen en in beweging zijn is belangrijk voor kleuters.

Ontwikkeling

Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het meestal heerlijk om te klimmen, klauteren, rollen enzovoort. Op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden die ze hebben met hun lichaam centraal. “Kijk eens wat ik kan” of “Ik kan al huppelen”. Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van
deze jonge kinderen.

Beweging

Tijdens de lessen doen de kleuters nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals; springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, dansen etc. In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren de kleuters zo hun evenwicht te bewaren,
krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid.

Zelfvertrouwen

Uw kleuter kan onder veilige omstandigheden allerlei moeilijke dingen proberen. Als het uiteindelijk lukt om met touwen te zwaaien, te klauteren over een hindernis en een koprol te maken dan zal de kleuter daar trots op zijn. De kleuter wordt in het begin veelal onder begeleiding uitgedaagd om moeilijke situaties aan te gaan waarbij eventuele
angsten kunnen worden overwonnen.

Wat doen ze?

Elke les is anders. Kinderen zullen altijd op een speelse manier worden uitgenodigd tot bewegen. Het is van belang zich eerst breed ontwikkelen. Op een latere leeftijd kunnen ze dan kiezen voor een eigen sport of specialiteit.

Doe of kijk mee!

U kunt gratis een proefles volgen. Voor meer informatie neemt u contact op met Froukje de Graaf recreantengym@tigaleek.nl.