Lid worden

Inschrijfformulier
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden *
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden lidmaatschap *

Uw moet akkoord gaan met de privacyvoorwaarden om van dit formulier gebruik te kunnen maken.

Betalingsgegevens contractant

Als het lid niet zelf betaalt, maar bijvoorbeeld een ouder of verzorger vul dan hieronder de gegevens in van degene die betaalt (contractant):
Geslacht *

Machtiging automatische incasso

Hieronder graag gegevens invullen in verband met automatische incasso.

Betaalfrequentie: 10x per jaar

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van de gymnastiekvereniging TIGA om van zijn/ haar hierboven genoemde bankrekening bedragen af te schrijven ter voldoening van de contributie alsmede het wedstrijdgeld (alleen indien deelname aan/opgegeven voor wedstrijden) van het opgegeven lid. Tevens gaat contractant akkoord met de inhoud van dit inschrijfformulier.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Onterechte terugboekingen of het niet automatisch kunnen incasseren leidt tot € 5,00 boete per keer wegens extra administratiekosten voor de vereniging.

Gegevens in te schrijven lid

Welke van onderstaande gegevens van het in te schrijven lid (onder) zijn gelijk aan die van de contractant (boven)? *
Geslacht *

Sportgegevens

Welke sport gaat beoefend worden? *
Heeft inschrijving voor deze les plaatsgevonden in overleg met de trainer? *
Zonder overleg met de trainer is inschrijving voor de door u gekozen les niet mogelijk. Neemt u contact op met de trainer.
Peutergym op: *
Kleutergym op: *
Basis turnen (A of B) turnt minimaal 1 uur per week. Dit kan worden uitgebreid naar 2 uur per week (2 trainingen).
Basis turnen A/B op: *
Turnen Plus is een extra aangeboden turnles. De voorkeur heeft dat de turnster blijft meeturnen in een Basis Turnen (A/B) groep. Daardoor wordt er minimaal 2,5 uur per week en maximaal 3,5 uur per week geturnd. (Inschrijven voor Basis Turnen dient gescheiden van inschrijving voor Turnen Plus plaats te vinden)

In overleg met de trainer is het mogelijk om alleen de lessen van Turnen Plus te volgen.

Turnen Plus: *
Pré-selectie turnt minimaal 2 uur per week. In overleg met de trainer kan dit worden uitgebreid naar 4 uur per week (dan wordt meegetraind met de Selectie Middenbouw groep op maandag).
Pré-selectie (Selectie Onderbouw) op: *
Selectie Middenbouw turnt minimaal 4 uur per week. In overleg met de trainer kan dit worden uitgebreid naar 6.5 uur per week. Het vaste trainingsmoment is maandag, daarom is deze alvast voor u ingevuld.

In overleg is echter veel mogelijk; indien overleg heeft plaatsgevonden kunt u de vooraf ingevulde keuze wijzigen.

Selectie Middenbouw: *
Selectie Bovenbouw turnt minimaal 4 uur per week. In overleg met de trainer kan dit worden uitgebreid naar 8.5 uur per week. Het vaste trainingsmoment is maandag, daarom is deze alvast voor u ingevuld.

In overleg is echter veel mogelijk; indien overleg heeft plaatsgevonden kunt u de vooraf ingevulde keuze wijzigen.

Selectie Bovenbouw: *
Groepsturnen Selectie BB: *
Galm op: *
Steps op: *
Heeft u bezwaar als beeldmateriaal van het Tiga lid wordt gebruikt voor publicatie? *