Lid worden

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Klik op de knop hieronder om de algemene voorwaarden voor het lidmaatschap te lezen.

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Inschrijfformulier

Gegevens van lid

Geslacht (*)

Geheim Tel. Nr thuis (*)

Betaalfrequentie: 1x per maand

Machtiging voor automatische incasso en akkoordverklaring:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van de gymnastiekvereniging TIGA om van zijn/ haar hierboven genoemde bankrekening bedragen af te schrijven ter voldoening van de contributie alsmede het wedstrijdgeld (alleen indien deelname aan/opgegeven voor wedstrijden) van het opgegeven lid.

Privacyreglement:

Zonder voorafgaande toestemming van ouders/ verzorgers/ leden boven de 18 jaar worden geen foto’s of namen gepubliceerd op de website/ Facebook/ etc. Voorafgaande toestemming betreffen afbeeldingen waar het lid uitdrukkelijk voor heeft geposeerd op verzoek van de vereniging. Foto’s die toevallig zijn gemaakt met afbeelding van uw kind, worden zonder voorafgaande toestemming gepubliceerd. Indien u het niet eens bent met de publicatie worden de betreffende foto’s verwijderd. U kunt dit laten weten door uw bezwaar kenbaar te maken via het secretariaat@tigaleek.nl.

Geef aan welke sport beoefend gaat worden (*)

Tijdstippen

Recrantengym Woensdag Turnhal

Recreantengym Woensdag Nijenoert

Recreantengym Vrijdag Nijenoert

Selectieturnen

Algemene voorwaarden (*)

Ja. Ik ga akkoord met de TIGA lidmaatschapssvoorwaarden.