Lid worden

Inschrijfformulier
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden *
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden lidmaatschap *

Uw moet akkoord gaan met de privacyvoorwaarden om van dit formulier gebruik te kunnen maken.

Betalingsgegevens contractant

Als het lid niet zelf betaalt, maar bijvoorbeeld een ouder of verzorger vul dan hieronder de gegevens in van degene die betaalt (contractant):
Geslacht *

Machtiging automatische incasso

Hieronder graag gegevens invullen in verband met automatische incasso.

Betaalfrequentie: 10x per jaar

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van de gymnastiekvereniging TIGA om van zijn/ haar hierboven genoemde bankrekening bedragen af te schrijven ter voldoening van de contributie alsmede het wedstrijdgeld (alleen indien deelname aan/opgegeven voor wedstrijden) van het opgegeven lid. Tevens gaat contractant akkoord met de inhoud van dit inschrijfformulier.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Onterechte terugboekingen of het niet automatisch kunnen incasseren leidt tot € 5,00 boete per keer wegens extra administratiekosten voor de vereniging.

Gegevens in te schrijven lid

Welke van onderstaande gegevens van het in te schrijven lid (onder) zijn gelijk aan die van de contractant (boven)? *
Geslacht *

Sportgegevens

Welke sport gaat beoefend worden? *
Heeft inschrijving voor deze les plaatsgevonden in overleg met de trainer? *
Zonder overleg met de trainer is inschrijving voor de door u gekozen les niet mogelijk. Neemt u contact op met de trainer.
Peutergym op: *
Kleutergym op: *
Turnen Basis: *

Turnen Plus is een extra aangeboden turnles. De voorkeur heeft dat de turnster blijft meeturnen in een Turnen Basis groep. Daardoor wordt er 3 uur per week per week geturnd (inschrijven voor Turnen Basis dient gescheiden van de inschrijving voor Turnen Plus plaats te vinden).

In overleg met de trainer is het mogelijk om alleen de lessen van Turnen Plus te volgen.

Turnen Plus Midden- of Bovenbouw: *
Pré-selectie turnt minimaal 2 uur per week. In overleg met de trainer kan dit worden uitgebreid naar 4 uur per week (dan wordt meegetraind met de 'Selectie Middenbouw 2' groep op maandag).
Pré-selectie op: *

Selectie Onderbouw turnt 5 uur per week. Inschrijving voor maandag en vrijdag (2.5 uur) is daarom verplicht.

Tevens is er een instap-groep (1 uur op vrijdag). Deze les staat los van de overige lessen. Inschrijving voor de instapgroep vind daarom alleen voor deze les plaats.

Selectie Onderbouw: *

Selectie Middenbouw 2 turnt minimaal 4,5 uur per week en Selectie Middenbouw 1 turnt minimaal 5,5 uur per week. In overleg met de trainer kan er op zaterdag 2,5 uur extra worden getraind.

In overleg met de trainer is samen met u bepaald in welke groep u kind wordt ingedeeld en hoeveel dagen er wordt getraind; kiest u hier de afgesproken trainingsmomenten.

Selectie Middenbouw: *

Selectie Bovenbouw turnt minimaal 4 uur per week. In overleg met de trainer kan dit worden uitgebreid naar 11 uur per week. Indien 2x per week wordt getraind; is een training op zaterdag niet mogelijk. Indien 3x per week wordt getraind is training op de zaterdag wel mogelijk. 

 

In overleg met de trainer is samen met u bepaald in welke groep u kind wordt ingedeeld en hoeveel dagen er wordt getraind; kiest u hier de afgesproken trainingsmomenten. Let hierbij goed op de lesduur die u kiest!

Selectie Bovenbouw: *
Volwassen Turngroep *
Galm op: *
Steps op: *
Heeft u bezwaar als beeldmateriaal van het Tiga lid wordt gebruikt voor publicatie? *