Lid worden

Privacyvoorwaarden

Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.
Ja
Nee

Privacyvoorwaarden aapassen

Ik wil mijn voorkeur aanpassen

Privacyvoorwaarden aapassen

Ik wil mijn voorkeur aanpassen

Inschrijfformulier downloaden

Om online in te schrijven, is het helaas noodzakelijk dat u akkoord gaat met de privacyvoorwaarden. U kunt het inschrijfformulier echter wel downloaden via onderstaande knop.
Inschrijfformulier downloaden

Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden: Ja

Betalingsgegevens

Als het lid niet zelf betaalt, maar bijvoorbeeld een ouder of verzorger vul dan hieronder de
gegevens in van degene die betaalt (contractant):Geheim Tel. Nr. thuis

Geslacht *


Hieronder graag gegevens invullen in verband met automatische incasso.

Betaalfrequentie: 1x per maand

Machtiging voor automatische incasso en akkoordverklaring:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van de gymnastiekvereniging TIGA om van zijn/ haar hierboven genoemde bankrekening bedragen af te schrijven ter voldoening van de contributie alsmede het wedstrijdgeld (alleen indien deelname aan/opgegeven voor wedstrijden) van het opgegeven lid. Tevens gaat contractant akkoord met de inhoud van dit inschrijfformulier.

Datum *

Handtekening *

Als u het niet eens bent met een afschrijving, hebt u een maand de tijd om uw bank- of
girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Onterechte terugboekingen of het
niet automatisch kunnen incasseren leidt tot € 5,00 boete per keer wegens extra administratiekosten voor de vereniging.

Inschrijfformulier lid

Verzoek om als lid van de gymnastiek- en turnvereniging TIGA in te schrijven

Geheim Tel. Nr. thuis

Geslacht *

Geef aan welke sport beoefend gaat worden *

Trainer:

Op de volgende dagen:

Maandag Van: Tot:

Dinsdag Van: Tot:

Woensdag Van: Tot:

Donderdag Van: Tot:

Vrijdag Van: Tot:

Zaterdag Van: Tot:

Zondag Van: Tot:

Ingangsdatum les (eerste les na beëindiging proefles) *

Heeft u bezwaar als beeldmateriaal van het Tiga lid wordt gebruikt voor
publicatie.