Contributie

Tarieven ingaande per 01-01-2024

Junioren

 • Voor de jeugdleden geldt voor iedereen hetzelfde uurtarief.
 • Het maandelijkse contributiebedrag wordt gebaseerd op het aantal trainingsuren per week.
 • Indien er meer dan 6 uur per week wordt getraind, wordt er een korting in de contributie toegepast voor deze extra uren (zie tabel hieronder).
 • Onderstaande tarieven zijn dus van toepassing voor peutergym, kleutergym, basisturnen, turnen plus, preselectie en selectie.
 • In de zomermaanden kennen wij een contributiestop van 2 maanden. Dat betekent dat er dus geen twaalf keer, maar tien keer per jaar contributie wordt geïncasseerd.
 • Ingaande 1 januari 2023 wordt samen met de maandelijkse contributie, 3,00 per maand per lid geïncasseerd. Deze ‘lidmaatschapskosten’ zijn ter dekking van een groot deel van  de kosten voor ons administratiekantoor en de bondsafdracht. Per kwartaal draagt TIGA voor leden tot en met 15 jaar €6,90 af en voor leden vanaf 16 jaar, €8,50 per kwartaal.
 • Voor nieuwe leden wordt op de eerste nota eenmalig 3,50 inschrijfkosten in rekening gebracht.
Uren training Contributie per maandContributie per jaar
1 € 16,50 € 165,-
2 € 33,00 € 333,-
3 € 49,50 € 495,-
4 € 66,00 € 660,-
5 € 82,50 € 825,-
6 € 99,00 € 990,-
6,5* € 106,75 € 1067,50
7* € 114,50 € 1145,-
8* € 130,00 € 1300,-
8,5* € 137,75 € 1377,50
9* € 145,50 € 1455,-
10* € 161,00 € 1610,-
*Met korting in verband met meer dan 6 uur per week training

Senioren

 • Voor de senioren geldt voor iedereen hetzelfde uurtarief.
 • Het maandelijkse contributiebedrag wordt gebaseerd op het aantal trainingsuren per week.
 • Onderstaande tarieven zijn dus van toepassing voor seniorengym/GALM, steps en de volwassen turngroep.
 • In de zomermaanden kennen wij een contributiestop van 2 maanden. Dat betekent dat er dus geen twaalf keer, maar tien keer per jaar contributie wordt geïncasseerd.
 • Ingaande 1 januari 2023 wordt samen met de maandelijkse contributie, 3,00 per maand per lid geïncasseerd. Deze ‘lidmaatschapskosten’ zijn ter dekking van een groot deel van de kosten voor ons administratiekantoor en de bondsafdracht. Per kwartaal draagt TIGA voor leden vanaf 16 jaar €8,50 per kwartaal af aan de KNGU.
 • Voor nieuwe leden wordt op de eerste nota eenmalig 3,50 inschrijfkosten in rekening gebracht.
Uren training Contributie per maandContributie per jaar
1€ 23,00€ 230,-
1,5€ 34,50€ 345,-
2€ 46,00€ 460,-
3€ 69,00€ 690,-