Uitvoering 22 juni 2019

admin Nieuws

Beste leden, ouders/verzorgers,

Op zaterdag 22 juni van 16.00 – 18.30 uur vindt de uitvoering van TIGA plaats met als thema Disney.  De uitvoering vindt plaats in het Sportcentrum Leek. U bent van harte uitgenodigd! Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Hulp bij voorbereiding van de uitvoering

De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang. Voor de dag zelf zoeken we nog een aantal ouders die een handje willen helpen met de voorbereiding.  We zoeken hulp bij de volgende activiteiten:

  • deelname in de sponsorcommissie (presentjes verzamelen voor de verloting)
  • meehelpen met de organisatie
  • naaien van tunieken (Wie is handig met de naaimachine of kent iemand die dit kan?)
  • overige hand- en spandiensten

Hulp tijdens de uitvoering

  • toestellen verplaatsen
  • begeleiden van de kinderen

Alle hulp is welkom! Kunt u meehelpen? Neem dan alstublieft z.s.m. contact op.